OBJAVA RAZPISOV

MKGP bo predvidoma 23. 3. 2018 objavilo tri javne razpise za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic.

Več si preberite na:
http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9092