Huda gniloba čebelje zalege in Obvladovanje varoze čebel v praksi

Spoštovani čebelarji in čebelarke.

Približujeta se nam dva pomembna dogodka in sicer predavanje o hudi gnilobi in delavnica obvladovanje varoze čebel.

Naš apel je, da se udeležite obeh dogodkov. Letošnje leto je izredno težko za čebele in ne morejo si privoščiti še čebelarjevih napak, ki so velikokrat posledica pomankanja znanja. VLJUDNO VABLJENI.

V ponedeljek, 12.06.2023 ob 19:00

Huda gniloba čebelje zalege in Obvladovanje varoze čebel v praksi (dvorana Čebelarskega centra v Lescah)

PREDAVANJE

mag. Mira Jenko Rogelj, T.: 041 645 769

Špela Kalan cebelarski.center@gmail.com

Prijava na izobraževanje

Do izobraževanj so upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo imejte s seboj.

Za udeležbo je nujna prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob posameznem predavanju.

Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. S seboj imejte G – MID številko čebelnjaka. Potrdilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano vsem udeležencem, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov. Potrdilo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča.

O vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.

V torek, 13.6.2023 ob 17:00

Obvladovanje varoze čebel v praksi (čebelnjak pri Čebelarskem centru v Lescah)

PRAKTIČNA DELAVNICA

mag. Mira Jenko Rogelj, T.: 041 645 769

G. Anže Perčič, 041 523 781

Delavnica s področja zdravstvenega varstva čebel bo izvedena v sklopu Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta  skupne kmetijske politike 2023-2027.

NOVOST je, da so do izobraževanj upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo prosimo imejte s seboj.

Vsem do izobraževanj upravičenim čebelarjem, pripada brezplačno potrdilo o udeležbi.

Na praktičnih izobraževanjih s področja zdravstvenega varstva čebel je obvezna zaščitna oprema.