2. Javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 8. 12. 2017 v Uradnem listu RS objavilo 2. javni razpis za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017, s katerim se razpisuje 700.000 EUR nepovratnih javnih sredstev. Podpora v okviru podukrepa je namenjena povrnitvi stroškov, nastalih z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 18. 12. 2017 do 26. 1. 2018, do 24. ure.

Več o razpisu si lahko preberete na spodnji povezavi:
http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/8904